Luật Ngọn Hải Đăng -“Lighthouse LAW – Ngọn Hải Đăng Pháp Lý”
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng
0962 899 659
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng

Pháp luật đất đai

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền […]
Xem thêm

Điều kiện xin cấp sổ đỏ, sổ hồng (GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà & tài sản gắn liền trên đất)

CẤP GCN QSDĐ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng […]
Xem thêm

Cấp lại sổ đỏ (GCN QSDĐ, sở hữu nhà & tài sản khác gắn liền với đất)

Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công […]
Xem thêm