Luật Ngọn Hải Đăng -“Lighthouse LAW – Ngọn Hải Đăng Pháp Lý”
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng
0962 899 659
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài bị hấp dẫn bởi thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi đầu tư tại Việt Nam  nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bài viết dưới đây của Luật Ngọn Hải Đăng sẽ chỉ rõ cho bạn thấy những điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài nhất định phải đáp ứng được để có thể kinh doanh ở Việt Nam.

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Khi đầu tư dự án tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện dưới đây theo đúng quy định bởi pháp luật Việt Nam:

 1. Điều kiện về hình thức đầu tư kinh doanh

Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp với hình thức khác nhau

 • Đầu tư vào việc thành lập và hoạt động của một tổ chức kinh tế
 • Góp vốn, mua cổ phần hoặc mua lại phần góp vốn trong một tổ chức kinh tế
 • Sử dụng  hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện đầu tư
 • Đầu tư bằng cách nhận dự án được chuyển nhượng hoặc tiếp nhận dự án đầu tư
 • Đầu tư dựa trên việc sửa đổi hoặc bổ sung nghành nghề kinh doanh của một tổ chức kinh tế đang hoạt động và có vốn đầu tư nước ngoài.
 1. Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn

Thực tế theo quy định, nhà đầu tư được sở hữu vốn điều lệ  không bị giới hạn khi đầu tư vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp, có hạn chế đặt ra đối với tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư:

 • Khi đầu tư vào các công ty, quỹ đầu tư chứng khoán, hay công ty niêm yết, tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài phải tuân theo quy định của luật chứng khoán.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước được cổ phần, hay đã chuyển đổi hình thức kinh doanh thì tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước. 
 • Nếu không thuộc 2 trường hợp trên, thì tỷ lệ sở hữu vốn sẽ được quy định dựa trên các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên cũng như quy định của pháp luật Việt Nam.
 1. Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư

Nếu nhà đầu tư thỏa mãn các yêu cầu về đầu tư đối với các nghành và phân nghành đã được phía Việt Nam cam kết thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các quy định đã nêu trong luật.

Trường hợp ngành nghề mà nhà đầu tư góp vốn không thuộc ngành, phân ngành mà Việt Nam cam kết nhưng pháp luật Việt Nam vẫn có quy định về các điều kiện để đầu tư thì việc xem xét hồ sơ đầu tư dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy trước khi góp vốn đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ về các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hãy liên hệ với Luật Ngọn Hải Đăng ngay nếu bạn cần trợ giúp về pháp lý khi đầu tư vào Việt Nam.

Để lại bình luận