Luật Ngọn Hải Đăng -“Lighthouse LAW – Ngọn Hải Đăng Pháp Lý”
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng
0962 899 659
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng

Thông tin cần biết về Điều lệ doanh nghiệp

Điều hành và quản lý một công ty bắt buộc phải tuân thủ theo đúng các quy định trong luật Doanh nghiệp mà còn phải dựa trên Điều lệ của doanh nghiệp đó. Vậy Điều lệ doanh nghiệp là gì và vì sao phải cần tới điều lệ này? Hãy cùng Công ty Luật Ngọn Hải Đăng làm rõ vấn đề này qua bài viết sau.

Điều lệ doanh nghiệp là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản Điều lệ của doanh nghiệp là “luật riêng” của doanh nghiệp đó. Đó là bản cam kết về các vấn đề liên quan tới hoạt động công ty được các thành viên cổ đông hoặc chủ của công ty lập nên. Nhưng tất cả các vấn đề được đưa ra trong điều lệ không được trái với các quy định trong Luật Doanh nghiệp. Quy trình xây dựng, thay thế hoặc hủy bỏ Điều lệ cũng phải chấp hành theo pháp luật.

Nguyên tắc để xây dựng Điều lệ doanh nghiệp

Nguyên tắc tiên quyết đầu tiên trong soạn thảo điều lệ là phải tuân theo đúng pháp luật.

Ngoài ra, cũng phải thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Nội dung điều lệ không được phép xâm phạm tới quyền lợi, lợi ích của bên thứ ba
  • Điều lệ xây dựng trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận giữa các bên, thành viên nhưng phải trong giới hạn pháp luật cho phép.

Vì sao điều lệ quan trọng đối với một doanh nghiệp?

Có Điều lệ rõ ràng, doanh nghiệp sẽ cân bằng được quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm của các thành viên, các bên liên quan trong hoạt động của công ty.

Khi đưa ra một bản thỏa thuận chặt chẽ, phân quyền rõ ràng, cơ chế vận hành của công ty sẽ có hiệu quả hơn, tạo nên đà phát triển cho công ty.

Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp nội bộ của doanh nghiệp, Điều lệ sẽ là căn cứ để các bên tìm ra phương án tốt nhất giải quyết tranh chấp, đảm bảo hoạt động công ty được ổn định.

Vậy nội dung Điều lệ doanh nghiệp bao gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ của một công ty cần bao gồm các nội dung như sau:

  • Thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ văn phòng, ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ. Nếu công ty cổ phần, trong Điều lệ cần có thông tin số cổ phần, loại cổ phần, giá cổ phần.
  • Thông tin cá nhân về chủ sở hữu, đại diện pháp luật, thành viên, thành viên hợp danh, cổ đông sáng lập (tên họ, địa chỉ, và quốc tịch). Đối với công ty cổ phần, ngoài thông tin cá nhân, các thông tin liên quan tới vốn góp, giá trị vốn góp, số cổ phần, giá cổ phần… cũng cần được đề cập trong Điều lệ công ty.
  • Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi thành viên/ cổ đông đối với công ty
  • Thông tin về cơ cấu quản lý, tổ chức hoạt động của công ty
  • Nguyên tắc thực hiện trong việc phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ, phương thức xác định các khoản tiền lương, thưởng hay thù lao cho thành viên.
  • Thể thức để tiến hành thông qua các quyết định liên quan tới hoạt động công ty, giải quyết các vấn đề tranh chấp trong nội bộ.
  • Thể thức tiến hành việc sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Điều lệ.
  • Trình tự giải quyết các thủ tục thanh lý, giải thể của công ty.

Điều lệ doanh nghiệp là tài liệu quan trọng đối với vận hành, phát triển công ty. Và để bạn có thể xây dựng nên bản Điều lệ đầy đủ, rõ ràng, có hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, hãy liên hệ với các luật sư của Luật Ngọn Hải Đăng để được tư vấn và trợ giúp nhé.

Để lại bình luận