Luật Ngọn Hải Đăng -“Lighthouse LAW – Ngọn Hải Đăng Pháp Lý”
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng
0962 899 659
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng

ĐẶT CỌC MUA ĐẤT

ĐẶT CỌC KHI MUA ĐẤT!

“Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền (hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”

Hiểu đơn giản:

  • Bên mua đặt cọc để chắc chắn rằng sẽ mua thửa đất đó.
  • Còn bên bán nhận cọc để chắc chắn sẽ bán thửa đất đó cho bên đặt cọc.

Vậy thỏa thuận đặt cọc có cần lập thành văn bản, hay công chứng?

Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì Đặt cọc là thỏa thuận giữa các bên mà không nhất thiết phải lập thành văn bản (thỏa thuận miệng cũng có hiệu lực), và đương nhiên không buộc phải công chứng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình thì các bên nên thỏa thuận đặt cọc bằng văn bản, và nếu có người làm chứng sẽ tốt hơn. Việc lập thỏa thuận đặt cọc bằng văn bản sẽ giúp các bên dễ dàng giải quyết khi phát sinh tranh chấp.

Trường hợp một bên không thực hiện theo thỏa thuận đặt cọc, thì sẽ giải quyết như sau: “Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” (Khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự 2015)

Hiểu đơn giản:

  • Bên mua không mua nữa thì mất cọc;
  • Bên bán không bán nữa thì phải trả lại cọc, đồng thời chịu phạt một số tiền bằng số tiền nhận đặt cọc.

Bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ theo số Hotline 0962899659

Hoặc gửi mail đến địa chỉ: luatngonhaidang@gmail.com hoặc luatgiatuananh@gmail.com

Trân trọng!

Để lại bình luận