Luật Ngọn Hải Đăng -“Lighthouse LAW – Ngọn Hải Đăng Pháp Lý”
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng
0962 899 659
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải ĐăngCông ty TNHH Luật Ngọn Hải Đăng

DI CHÚC CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT?!

DI CHÚC CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT!

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di sản dùng vào việc thờ cúng: “Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.”

Như vậy có thể hiểu, người để lại di chúc có thể lập di chúc để lại một phần dung vào việc thờ cúng. Và phần di sản này sẽ không được chia thừa kế cho cá nhân, tổ chức nào. Và được hiểu rằng phần di sản này là không được phép chuyển nhượng.

Ngoài ra, các quy định hiện hành của pháp luật không thể ngăn cản việc chuyển nhượng phần di sản nhận thừa kế của người nhận di sản sau khi khai nhận di sản thừa kế.

Do đó, người lập di chúc không muốn những người thừa kế chuyển nhượng bất động sản được thừa kế thì cách tốt nhất là lập di chúc có nội dung để lại phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Bạn muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ theo số Hotline 0962899659

Hoặc gửi mail đến địa chỉ: luatngonhaidang@gmail.com hoặc luatgiatuananh@gmail.com

Trân trọng!

Để lại bình luận